دکتر لطیف عبادپور

 

 

 

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

 دکتر لطیف عبادپور، عضوسابق کانون سردفتران،وکیل دادگستری، حقوق ثبت

 

 چه تلخ و جانکاه  است سوز هجران و  وداع یاران  و چه سنگین  است  بار  تحمل داغ این  شقایق‌های سفرکرده ! "دکتر لطیف عبادپور " از  شخصیت های توانمند  جامعه حقوقی کشور  هم بطور  زود هنگام بار سفر ابدی بست و خزان  ایاممان  را در این  روزگاران  تلخ کرونایی  دو چندان کرد . شخصیتی فرهیخته و نافذ  که  حقیقتا مورد احترام عام و خاص و بویژه محافل علمی و عملی عرصه حقوق  بود . نخبه ای که فارغ التحصیل مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاههای تهران بود . از افراد اثرگذار "حقوق ثبت" و جزو اعضای نادر کانون سردفتران بود که در طول عضویت خود از  نویسندگان و هیات تحریریه ثابت  آن کانون بود . احترام و جایگاه ویژه ای در میان سردفتران کشور  در طول بیست  و اندی سال عضویت خود در این کانون داشت  و بنا به اذعان  همکارانش انتقادات ، دیدگاهها و تحلیل های علمی اش که با چاشنی مشاهدات و  تجربیات میدانی و توام با حس  تیزبینانه وی از  کف طبقه حقوقی و  سردفتری و نیز  لایه های زیرین  جامعه  همراه بود ،  سبب ساز  تغییرات و  آثار  ارزشمندی  در حوزه" حقوق ثبت" کشور شده بود .  عضو هیات علمی دانشگاه  و استاد برجسته در حیطه  حقوق خصوصی و ثبت بود که در میان دانشجویانش به" استاد  باسواد "  شهره داشت . دردها و تلخی‌هایی که از وضعیت' اسناد و املاک کشور،  در سینه داشت دیگر  خسته و فرتوت اش کرده بود . اخیرا  چند سالی بود که  وارد حرفه" وکالت رسمی  دادگستری" شده بود . ضمن اینکه به موازات  بسط  فعالیتهای اموزشی و  اکادمیک خود ،  بالاتر از همه انها به طور  جدی  بدنبال مستند سازی و نگارش تجربیات خود در قالب کتابها و آثار ارزشمند حقوقی  بود ... اما افسوس که نشد و رفت و دفتر  آرزوها و امیدهای خیل زیادی  از دوستدارانش را هم برای ابد با خود بربست و برد . 

یاد و خاطرش جاودان باد

نصیر عبادپور