مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

آیا می دانستید که طرح دعوا در دادگاه برای هر موضوعی فقط برای یک بار ممکن است و پس از صدور حکم قطعی، مشمول اعتبار امر مختومه شده، طرح مجدد آن غیر ممکن خواهد شد؟

بنابراین بهتر است قبل از اقدام برای مراجعه به دادگاه و طرح دعوا در محاکم، بررسی های تخصصی و فنی لازم در خصوص پرونده خود را انجام دهید.

ازجمله موارد دیگری که استفاده از دانش وکلای دادگستری متخصص و باتجربه را ضرروی می نماید، اتلاف وقت و زمان کلافه کننده مراجعه کننده به دلیل عدم دانش کافی و روند روز افزون هزینه های دادرسی در محاکم و هزینه های خدمات قضایی در سال های اخیر است چرا که عدم موفقیت در دعاوی، موجب خسارتهای مالی و زمانی بدون کسب نتیجه دلخواه خواهد شد.

در موسسه حقوقی دادورزان معين جمعی ازوکلای متخصص و مجرب گرد هم آمده اند تا با بهره مندی از دانش و تجارب کسب آرای موفق از محاکم متفاوت، امور وکالت شما عزیزان در موارد حقوقی مختلف را بر عهده گیرند.