تخلیه املاک مسکونی

تخلیه املاک مسکونی

شرایط تخلیه املاک مسکونی

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید عدم تخلیه ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر (اجاره دهنده) چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

با پایان یافتن مدت، ممکن است اجاره دهنده از مستاجر بخواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که در این مطلب به بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک می پردازیم.

شرایط تخلیه املاک مسکونی

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی اجاره دهنده (موجر) وجاهت قانونی داشته باشد باید یکی از شرایط زیر پیش آمده باشد:

1. مدت اجاره تمام شده باشد.

2. مستاجر بیش از ۳ ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

3. مستاجر کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت شما می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

 

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

در صورتی که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده باشند یعنی قرارداد اجاره غیررسمی باشد و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم.

در خصوص قراردادهای عادی تفاوتی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم  شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد.

البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در راستای اجرای قانون روابط موجر و مستاجر  صادره در سال ۱۳۷۶، باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که به صورت مستقل از دعوی تخلیه بررسی می شود و در روند صدور دستور تخلیه خللی ایجاد نمی کند.

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به‌ موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود.

همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌ طرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.