دعاوی بیمه

دعاوی تخصصی بیمه

امروزه به همان اندازه که به دست آوردن ثروت برای مردم دارای اهمیت شده است، حفظ و نگهداری اموال و همچنین انجام اقداماتی در مقابل حوادث احتمالی  منجر به از بین رفتن آن اموال نیز باید مورد توجه قرار گیرد...

صنعت بیمه، در این زمینه اقدامات و خدمات زیادی را پیش بینی نموده است،اما همواره مسائل مبتلابه و مستحدثه ای وجود دارد که تفسیر قانون در ان ها مشکل بوده و منشا اختلافات افراد و شرکت های بیمه می گردد.

در این میان می توان گفت که مردم با مواردی همچون بیمه شخص ثالث و مسائل مربوط به آن، صندوق تامین خسارات بدنی، بیمه حوادث و آتش سوزی و از این قبیل بیش تر سروکار دارند، اما متاسفانه به دلیل عدم تسلط بر قوانین، نمی دانند که ابتدا در کدام موضوع می بایست مستقیم به دادگاه مراجعه نمایند و در کدام موضوع باید به بیمه ها مراجعه نمایند.

در هر حال، آنچه دارای اهمیت است توجه به این نکته می باشد که همراه بودن افراد متخصص در این حوزه، می تواند از صرف هزینه های گزاف و همچنین صرفه جویی در وقت  گردد.

فعالان بیمه

 • شرکت های بیمه
 • نمایندگی های بیمه
 • دلالان بیمه
 • صندوق تامین خسارات بدنی

بیمه اشخاص (بیمه سرمایه)

 • بیمه عمر
 • بیمه خسارات جانی
 • بیمه مکمل درمان

بیمه خسارات

 • بیمه اموال
  • بیمه حوادث
  • بیمه آتش سوزی
 • بیمه مسئولیت
  • بیمه مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث)
  • بیمه مسئولیت هواپیما
  • بیمه مسئولیت کشتی
  • بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل
  • بیمه مسئولیت کارفرما
  • بیمه مسئولیت اصناف و مشاغل