مجازات انتشار تصاوير وفيلم هاي خصوصي ديگران درقانون جرايم رايانه اي

 

این جرم به دو صورت در قانون جرايم رايانه اي در نظر گرفته شده است :

اول -موردی است که کسی اقدام به تغییر یا تحریف و انتشار عکس و فیلم دیگران کند .

ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای مقرر داشته که :

هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال، یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دوم- کسی كه فیلم ، عکس یا صدای دیگری را بدون رضایت او منتشر کند

در این زمینه ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای چنینی مقرر می دارد :

  هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نحوه شکایت از جرم انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی دیگران

1- تهدیدکننده تصاویر را منتشر کند.

2- ساختن پیج های جعلی و کامنتها و آبروی طرف مقابل را لکه دار نماید.

زیان دیده از این جرم میتواند با شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای و از طریق پلیس فتا پیگیر جریان و پرونده باشد که مجازات وی حسب مورد با توجه به به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای میتواند حبس یا جزای نقدی باشد.