مجازات حمل ونگهداری مشروبات الکلی درماشین

 

 

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده 701 آورده است که : " هرکس مشروبات الکلی را ... حمل و نگهداری داری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود  " . بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود:

1- شش ماه تا یک سال حبس.

2-تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

3-پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده . 

قانون گذار در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین را بیان کرده است . در این ماده آمده است در صورتی که مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل شود به دوصورت قابل تصوراست. حمل مشروبات الکلی اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این حالت وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد. الف-حمل بمشروبات الکی بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این صورت مرتکب جرم ، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه ، محکوم خواهد شد .این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در بالا برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی گفته شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی باموسسه حقوقی دادورزان معین تماس بگیرید.موسسه حقوقی دادورزان معین باوکلای پایه یک پاسخگوی تمام سوالات حقوقی شما درتمام زمینه های حقوقی، کیفری ،خانواده می باشد.

بهترین وکیل کیفری -وکیل خانواده-وکیل حقوقی-بهترین وکیل بیمه